EU kommission varsler ringere rettigheder for flyrejsende

EU kommissionen er kommet med en række forslag som helt klart vil forringe flyrejsendes muligheder for erstatning ved forsinkelser. Blandt andet vil de hæve den nedre grænse for erstatning fra 3 til 5 timer for korte flyrejser og ud af Europa vil den være 8 eller 12 timer.

Forslaget har også en liste af uforudsete hændelser, hvor de vil fjerne retten til erstatning, Et eksempel er strejke blandt det personale som kontrollerer luftrummet.

Der sker dog intet med retten til et hotelværelse, hvis forsinkelsen er så lang at det kræver en overnatning.

Det skal dog nævnes at forslaget endnu ikke er vedtaget. Ligeledes har det afstedkommet en del kritik fra EU parlamentet.

marts 2013

Der er lukket for kommentarer.