Også orlogsmænd i år

Også i år er der problemer med ”Den Portugisiske Orlogsmand”, og nej – det er ikke en portugisisk sømand, men en særdeles giftig brandmand med tråde på op til 10 meter. Orlogsmændene forsøges ellers fanget inden de når de lækre spanske strande, men nogle slipper igennem.

Det har bevirket at flere turister i Benidorm er kommet i nærkontakt med orlogsmænd, og derfor er kommet på sygehuset.

Hvis du kommer i nærkontakt med orlogsmænd, mærker du det helt sikkert, da det føles som et stød. Opsøg derefter lægehjælp – OMGÅENDE.

Lille ser den ud, men den er farlig. Søg læge, hvis du komme i nærkontakt med denne spanske fare

Husk at respektere de flag der er på strandene.

Det rød-gule flag

Det betyder, at livredderposten er åben, og at du skal udvise almindelig opmærksomhed, når du bader. Altså fred og ingen fare.

Det gule flag

Nu er der fare, hvilket betyder, at du skal udvise særlig opmærksomhed ved badning. Det kan være bølger, strøm, brandmænd eller andre lokale forhold, Når jeg ser et gult flag, bliver jeg på stranden. Du kan altid spørge livredderne, hvis du er i tvivl.

Det røde flag

Betyder, at livredderne fraråder badning, fordi vandforholdene er livsfarlige. Det kan fx skyldes meget store bølger, meget kraftige strømforhold eller forurenet vand.

Tidligere var flaget grønt

På nogle strande kan man stadig se et grønt flag. Støder du på det grønne flag, skal du blot huske på, at det betyder det samme som det rød-gule: Livredderposten er åben, og at du skal udvise almindelig opmærksomhed.

Kilde: TrygFonden

Der er lukket for kommentarer.