Det gule sundhedskort bliver ugyldigt i udlandet

Se nu at få bestilt det blå sygesikringsbevis, for det gule bliver ugyldigt i udlandet fra næste år. Det er en del af den aftale der indgået i forbindelse med finansloven, hvor der er enighed om at afskaffe rejsesygesikringen.

Det betyder at du er ligestillet med borgerne i det land du rejser til, og hvad betyder så det? I nogle lande kan der være brugerbetaling i forbindelse med et lægebesøg eller sygehusophold. En god idé er derfor at tagne en rejseforsikring. Det kan for det meste billigst at tegne en årsrejseforsikring hos det selskab, hvor du har dine forsikringer

Hvorfor det træder i kraft vides ikke, men det bliver ikke fra årsskiftet, men nok nærmere en gang i foråret eller forsommeren.

Der er lukket for kommentarer.